Teenus

Sisuturundus

Inimesed armastavad lugusid, mis samastuvad nende endaga või pakuvad uusi ja vajalikke teadmisi. Seetõttu on turundusmaailmas üha olulisemaks muutumas blogide, artiklite ja muude tekstide loomine ja kasutamine turundustegevuses. 

Copywritingu ehk sisuturunduse üks peamisi eesmärke on luua ja jagada asjakohast ning kvaliteetset sisu selleks, et Sinu ettevõtte kliendid ja potentsiaalsed kliendid mõistaksid paremini nii brändi kui ka pakutavate toodete ja/või teenuste olemust. Sisuna mõistetakse nii tekste, pilte, allalaaditavaid faile kui ka videosid. 

Kvaliteetset ja väärtust pakkuvat sisu saab kasutada erinevates kanalites ja materjalides nagu veebileht, sotsiaalmeedia, trükised, pressiteated jms.

Tekstide kirjutamisel on oluline jälgida ka seda, et kirjutised oleksid Google'i jaoks optimeeritud. See aitab tulla paremini otsingumootoris esile ning juhatada kliendid kiirema vaevaga Sinu ettevõtte kodulehele. MarketLeader OÜ aitab luua kvaliteetset sisu nii artiklite, teadete, brošüüride, blogide, sotsiaalmeedia või muude väljundite jaoks. Jutustame Sinu ettevõtte brändi lugu läbi sisuturunduslike kanalite ja väljundite.

Põnevaid numbreid:

Hea sisu on 3 korda efektiivsem kui makstud reklaamid;
55% turundajatest kinnitab, et blogi sisu on üks nende 
peamisi inbound turunduse prioriteete.

Parem leitavust Google'is

Õigesti sõnastatud kodulehe sisu aitab Sinu ettevõttel jõuda Google'i otsingumootoris esimeste sekka. Erinevates kanalites pakutav sisu muudab Sinu kodulehe paremini leitavaks!

Väärtuse pakkumine

Kvaliteetne sisuloome pakub kliendile lisaks müüdavale tootele või teenusele lisaväärtust, mis aitab tal paremini brändiga seostuda. Pea meeles, et õnnelikud kliendid jagavad kogemust ka oma sõprade ja tuttavatega 😉

Usaldusväärsus

Läbimõeldud ja kaasahaaravad tekstid tekitavad klientides tunde, et neist hoolitakse ja nende nimel nähakse vaeva. See aitab klientides kasvatada usaldusväärsust Sinu ettevõtte vastu.

Pakume

  1. EESMÄRKIDE KAARDISTAMIST;
  2. SIHTRÜHMA KAARDISTAMIST;
  3. PLAANI JA EESMÄRKIDE KIRJELDAMIST;
  4. TEKSTIDE LOOMIST;
  5. TULEMUSTE MÕÕTMIST JA ANALÜÜSI