COPYWRITING

Mis see on?

Copywriting tähendab erinevates vormides teksti tootmist Sinu ettevõtte olemasolevatesse kanalitesse või materjalidesse nagu näiteks veebileht, sotsiaalmeedia, trükised, pressiteated jms. 

Aitame luua kaasahaaravat sisu nii artiklite, teadete, brošüüride, blogide, sotsiaalmeedia või muude väljundite jaoks. Jutustame läbi erinevate tekstide Sinu ettevõtte brändi lugu läbi sisuturunduslike kanalite ning väljundite.

Parem leitavust Google'is

Õigesti sõnastatud kodulehe sisu aitab Sinu ettevõttel jõuda Google'i otsingumootoris esiotsa. Iga kanali sisu (sh sotsiaalmeedia) teevad kodulehe paremini leitavaks.

Väärtuse pakkumine

Kvaliteetne sisuloome pakub kliendile lisaks müüdavale tootele või teenusele lisaväärtust, mis aitab tal paremini brändiga seostuda. Õnnelikud kliendid jagavad kogemust ka oma sõprade ja tuttavatega 😉

Usaldusväärsus

Läbimõeldud ja kaasahaaravad tekstid tekitavad klientides tunde, et nad on hoitud ja neile on pakutud suuremat väärtust kui lihtsalt müük. See kasvatab klientides usaldusväärsust Sinu ettevõtte vastu.

Copywritingu teenus sisaldab:

  1. EESMÄRKIDE kaardistamist

  2. SIHTRÜHMA kaardistamist

  3. PERSOONA kirjeldust

  4. TEKSTIDE KIRJUTAMIST sobivasse kanalisse, võttes arvesse kõike eelnevat

  5. TULEMUSTE MÕÕTMIST – reaalsed numbrid, mis annavad tagasisidet, kuidas tekst sihtrühmale meeldis